ania
2008-09-28 22:57:49


Jedną z najistotniejszych inspiracji malarskich Stanisława Jerzego Dołżyka jest twórczość Jacka Kaczmarskiego. Od wielu lat daje wytchnienie ale pozwala także na głębsze rozumienie świata. Tłumaczy to, co niepojęte, pomaga wyrazić niezrozumiałe. Muzyka i poezja Kaczmarskiego swoiście kierunkują malarską ekspresję. Emocje poety spotykają się z emocjami plastyka przyoblekając w formę i kolor.
Mogłam przyglądać się pierwszym wahaniom, nieśmiałym pociągnięciom pędzla na płótnie, aż do przezwyciężenia i uwolnienia się od bezpiecznej sztampy. To właśnie z twórczości Kaczmarskiego sączyła się odwaga wyzwalająca indywidualny sposób wypowiedzi, erupcję skumulowanych emocji tak silnie rozpalających wyobraźnię odbiorcy.

314ter
2008-09-28 22:42:05


Pusto tu ;p

< 1, 2, 3, 4, 5,